Åk 9 11/10

Övningen är skapad 2017-10-04 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gefährlich farlig
 • etwas schaffen klara av något
 • retten rädda
 • ausgezeichnet utmärkt
 • wischen torka av
 • der Schweiß svetten
 • die Stirn, -en pannan
 • ziehen, er zieht, er hat gezogen dra
 • das Parfüm, -e parfymen
 • merken märka
 • einladen, er lädt...ein, er hat eingeladen bjuda in
 • besprechen, er bespricht, er hat besprochen diskutera/tala om
 • hervorragend utmärkt/fantastisk
 • zufällig av en slump/tillfällig
 • antworten svara
 • der Anfang, -"e början
 • schüchtern blyg
 • schnippen knäppa
 • der Finger, - fingret
 • der Schritt, -e steget

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-9-11-10.7633402.html

Dela