Åk 8. Läxa till vecka 20. Capítulo 13.

Övningen är skapad 2017-05-09 av mascaro. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • surfa (på nätet) navegar
 • majoriteten la mayoría
 • tiden el tiempo
 • under durante
 • all den där todo ese
 • några algunos/as
 • svaret la respuesta
 • det viktigaste lo más importante
 • för mig para mí
 • bruka (göra något) soler
 • lära sig aprender
 • söka buscar
 • ladda ner bajar
 • olaglig ilegal
 • en som är beroende un adicto
 • medeltalet el promedio
 • kanske quizás
 • jag stiger upp me levanto
 • innan antes de
 • medlemmen el miembro
 • ett socialt nätverk una red social
 • platsen el sitio
 • de viktigaste las más importantes
 • de minst viktiga las menos importantes
 • använda usar
 • läxorna los deberes
 • veckopengen la paga
 • låg bajo/a
 • cd-skivan el disco
 • om det har hänt si ha pasado
 • ny, nytt nuevo/a
 • efter después de
 • direkt directamente
 • med att sitta och titta mirando
 • aktivitet la actividad
 • att delta participar
 • mer för varje år cada año más
 • göra inköp hacer compras

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-8-laxa-till-vecka-20-capitulo-13.7319537.html

Dela