Åk.8 kap.14 El silbo

Övningen är skapad 2019-05-22 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pájaro fågel
 • están silbando de håller på att vissla
 • comunicarse kommunicera
 • manera sätt
 • fácil lätt
 • barato billig
 • usar använda
 • hasta till
 • niños barn
 • jóvenes ungdomar
 • cada vez más mer och mer
 • complicado komplicerad
 • sino utan
 • fuera de utanför
 • muchísimo jättemycket
 • existir existera, finnas
 • lugar plats
 • vecino granne
 • común gemensam
 • parecido/-a liknande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-8-kap-14-el-silbo.9089410.html

Dela