Åk 8 12/9

Övningen är skapad 2017-09-08 av Anddob. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bis till/tills
 • die Eltern föräldrarna
 • die Landschaft landskapet
 • die Landschaften landskapen
 • der Storch storken
 • die Störche storkarna
 • der See sjön
 • die Seen sjöarna
 • radeln cykla
 • das Rad cykeln
 • die Räder cyklarna
 • die Ausrüstung utrustningen
 • die Ausrüstungen utrustningarna
 • versuchen försöka
 • das Feeling känslan
 • Grüß Gott Hej
 • suchen söka
 • das Geburtshaus födelsehuset
 • die Geburtshäuser födelsehusen
 • der Platz platsen
 • die Plätze platserna
 • der Airport flygplatsen
 • die Airports flygplatserna
 • der Weg vägen
 • die Wege vägarna
 • die Form formen
 • die Formen formerna
 • der Schnapps snapsen
 • die Schnäppse snapsarna
 • die Süssigkeit godiset
 • die Süssigkeiten godisarna
 • die Burg borgen
 • die Burgen borgarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-8-12-9.7450751.html

Dela