Åk 7 W40

Övningen är skapad 2018-10-01 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • trainieren träna
 • denken tänka
 • verliebt kär
 • Stimmt nicht Det stämmer inte!
 • Biologie biologi
 • Geschichte historia
 • Französisch franska
 • Musik musik
 • Chemie kemi
 • Englisch engelska
 • Religion religion
 • Erdkunde geografi
 • Mathematik matematik
 • jede Stunde varje timme/varje lektion
 • zweimal två gånger
 • dreimal tre gånger
 • viermal fyra gånger
 • die Pause rasten
 • kleine Pause kort rast
 • große Pause långrast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-w40.8512037.html

Dela