Åk 7 W37

Övningen är skapad 2018-09-07 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Wohnung lägenheten
 • bei hos/vid
 • toll jättebra
 • surfen surfa
 • scheinen skina
 • spanisch spanska
 • wollen vill
 • mieten hyra
 • campen campa
 • dort där
 • das Boot båten
 • bekommen
 • fantastisch fantastisk
 • wenn när
 • Ruhe! Tyst!
 • neu in der Klasse ny i klassen
 • herzlich willkommen hjärtligt välkommen
 • über över
 • dich dig
 • meine Hobbys mina fritidsintressen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-w37.8381239.html

Dela