åk 7 travelling around Florida

Övningen är skapad 2015-08-28 av Bergskolefroken. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • decide bestämma sig för
 • luxury lyx
 • relax koppla av
 • journey resa
 • brilliant fantastisk
 • rocket raket
 • space rymd
 • touch röra vid
 • amazing fantastisk
 • whole hel
 • about ungefär
 • size storlek
 • roller coaster berg- och dalbana
 • haunted spök-
 • terrified livrädd
 • spend (spent, spent) göra av med
 • dolphin delfin
 • rare sällsynt
 • weird konstig
 • extremely väldigt
 • experience upplevelse
 • still fortfarande
 • huge jättestor
 • argument gräl
 • cash kontanter
 • enough tillräckligt
 • favour tjänst
 • flight flyg
 • cell (cell-phone) mobil

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-travelling-around-florida.4669857.html

Dela