åk 7 Money money money

Övningen är skapad 2014-09-03 av Bergskolefroken. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • suggestion förslag
 • wait servera
 • become bli
 • waiter servitör
 • famous berömd
 • actor skådespelare
 • director regissör
 • style stil
 • earn tjäna
 • dig gräva
 • wealthy rik
 • billion miljard
 • smell lukta
 • messy kladdig
 • smell lukt
 • perfume parfym
 • poor fattig
 • early tidig
 • orphanage barnhem
 • smart intelligent
 • change förändra
 • fashion mode
 • create skapa
 • hope hoppas
 • be lucky ha tur
 • lucky tursam
 • share dela
 • each var och en

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-money-money-money.3755937.html

Dela