Åk 7 - Money makes the world

Övningen är skapad 2015-09-18 av Bergskolefroken. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • funny lustig
 • stuff grej
 • coin mynt
 • bill sedel
 • carry bära
 • wallet plånbok
 • agree vara överens om
 • worth värd
 • historian historiker
 • come up with hitta på
 • trade handla
 • barter byteshandel
 • swap byta
 • negotiate förhandla
 • imagine föreställa sig
 • divide dela
 • stamped stämplad
 • ancient mycket gammal
 • power makt
 • currency valuta
 • powerful mäktig
 • goods varor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-money-makes-the-world.4872442.html

Dela