Annonser


Äk 7 kap.10 “El abuelo está de visita” (a)

Övningen är skapad 2023-03-18 av totetina. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • el abuelo farfar, morfar
 • de visita på besök
 • ve la tele han tittar på teve
 • entra hon går in
 • entrar (att) gå in
 • ¿cómo estás? hur mår du?
 • estoy jag mår / är
 • toma hon tar, dricker
 • tomar (att) ta
 • el zumo juicen
 • la naranja apelsinen
 • empiezas börjar du
 • cuándo när
 • terminas slutar du
 • termino jag slutar
 • terminar (att) sluta
 • haces gör du
 • estoy jag är
 • juego jag spelar
 • el baloncesto basketbollen
 • el dinero pengarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-kap-10-el-abuelo-esta-de-visita-a.11470576.html

Dela