åk 7 Catching the tube

Övningen är skapad 2015-09-01 av Bergskolefroken. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tube tunnelbana
 • catch the tube ta tunnelbanan
 • ticket biljett
 • guard vakt
 • travel card rabattkort
 • work out förstå sig på
 • change växel
 • press trycka på
 • button knapp
 • return ticket tur- och returbiljett
 • last räcka, vara
 • single ticket enkel biljett
 • stay stanna
 • change byta
 • southbound som går söderut
 • enjoy your stay ha det så trevligt
 • repeat upprepa, säga en gång till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-catching-the-tube.4698707.html

Dela