Åk 7 5/9

Övningen är skapad 2017-08-29 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bei hos/vid
 • toll fantastiskt
 • surfen surfa
 • scheinen skina
 • wollen vill/ska
 • mieten hyra
 • campen campa
 • dort där
 • das Boot båten
 • bekommen
 • fantastisch fantastiskt
 • wenn när
 • Ruhe! Tyst!
 • Herzlich willkommen Hjärtligt välkommen
 • über över
 • dich dig
 • meine Hobbys mina fritidsintressen
 • fotografieren fotografera
 • die Kamera kameran
 • sie findet hon tycker att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-5-9.7400630.html

Dela