Åk 7 29/11 Kap 3

Övningen är skapad 2017-11-28 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • verbinden förena
 • blicken blicka
 • die Schuhfabrik skofabriken
 • weit långt
 • arbeiten arbeta
 • später senare
 • leiten leda
 • gründen grunda
 • eigen egen
 • die Firma firman
 • der Konkurrent konkurrenten
 • produzieren producera
 • das Zeichen märket
 • wählen välja
 • nennen kalla
 • der Spitzname smeknamnet
 • Leichtathletik friidrott
 • Boxen boxning
 • weiter vidare
 • und so weiter och så vidare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-29-11-kap-3.7835920.html

Dela