Åk 7 26/9

Övningen är skapad 2017-09-21 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jede Stunde varje timme
 • zweimal två gånger
 • viermal fyra gånger
 • dreimal tre gånger
 • die Pause rasten
 • kleine Pause kort rast
 • große Pause långrast
 • erste första
 • zweite andra
 • dritte tredje
 • vierte fjärde
 • fünfte femte
 • sechste sjätte
 • vergessen glömma
 • im Zentrum i centrum
 • klassisch klassiskt
 • malen måla
 • die Ausstellung utställningen
 • übrigens för övrigt
 • wählen välja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-26-9.7561667.html

Dela