Åk 7 23/11 Kap 3

Övningen är skapad 2017-11-28 av Anddob. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Wie ist es? Hur är den?
 • wenigstens åtminstone
 • Schau mal! Titta!
 • schauen titta
 • die Marke märket
 • Toll! Häftigt!
 • ehrlich ärlig/ärligt
 • der Geschmack smaken
 • sauer sur
 • wirklich verkligen
 • die Hauptsache huvudsaken
 • zufrieden nöjd
 • kennen känna
 • niemand ingen
 • vielleicht kanske

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-23-11-kap-3.7812772.html

Dela