Åk 7 19/9

Övningen är skapad 2017-09-15 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Lehrer lärarna
 • ziemlich ganska
 • streng sträng
 • lernen plugga
 • am Wochenende under veckoslutet, på helgen
 • schön vacker
 • am schönsten bäst, finast
 • trainieren träna
 • denken tänka, tro
 • verliebt förälskad, kär
 • Stimmt nicht! Det stämmer inte!
 • Biologie biologi
 • Geschichte historia
 • Französisch franska
 • Musik musik
 • Chemie kemi
 • Englisch engelska
 • Religion religion
 • Erdkunde geografi
 • Mathematik matematik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-7-19-9.7527507.html

Dela