åk 6 week 9 Who was the man in the woods: meningar

Övningen är skapad 2021-02-23 av Jonwan. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vi hittade några i skogen. We found a few in the forest.
 • En bonde arbetar på fälten. A peasant works in the fields.
 • Jag ska inte klaga. I should not complain.
 • Jag kommer att kämpa emot. I will fight back.
 • Det är bra att gömma sig. It is good to hide.
 • Kungen har en hel armé. The king has a whole army.
 • Vi fick en rapport om var fienden finns. We got a report about where the enemy is.
 • Det är farligt att resa genom skogen. It is dangerous to travel thru the woods.
 • Robin Hood var duktig. Robin Hood was clever.
 • Han var skicklig med sin båge. He was skilful with his bow.
 • Han sköt en pil. He shot one arrow.
 • De finns i olika färger. They come in various colours.
 • Det var ett riktigt äventyr. It was a real adventure.
 • Kungen var grym mot människorna. The king was cruel to the people.
 • Det hon säger är sant. What she says is true.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-6-week-9-who-was-the-man-in-the-woods-meningar.10303413.html

Dela