Åk 6 Läxa till vecka 51 Cap 3 och números 0-13

Övningen är skapad 2017-12-11 av mascaro. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cero zero
 • uno ett
 • dos två
 • tres tre
 • cuatro fyra
 • cinco fem
 • seis sex
 • siete sju
 • ocho åtta
 • nueve nio
 • diez tio
 • once elva
 • doce tolv
 • trece tretton
 • tambien också
 • adios hej då
 • hasta luego vi ses
 • y luego och sedan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-6-laxa-till-vecka-51-cap-3-och-numeros-0-13.7756934.html

Dela

Annonser