åk 5 - Going places - Text 5 - prepositioner

Övningen är skapad 2019-04-24 av marinyga. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • about om
 • after efter
 • behind bakom
 • beside bredvid
 • between mellan
 • close to nära
 • for för
 • from av
 • in i
 • in front of framför
 • in the middle i mitten
 • on
 • on the left till vänster
 • on the right till höger
 • to till
 • under under
 • with med
 • without utan
 • above ovanför
 • around runt
 • back tillbaka
 • down ner
 • inside inne
 • out of ut från
 • on top of ovanpå
 • until tills

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-5-going-places-text-5-prepositioner.8641028.html

Dela