agree/disagree

Övningen är skapad 2022-08-05 av stretchaspraket. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • In my opinion Enligt min åsikt
 • Tthe way I see it Så som jag ser det
 • If you want my honest opinion Om du vill ha min ärliga åsikt
 • According to Lisa Enligt lisa
 • As far as I'm concerned för min del
 • If you ask me Om du frågar mig
 • What's your idea? vad är din idé?
 • What are your thoughts on all of this? Vad är dina tankar om allt detta?
 • How do you feel about that? Vad tycker du om det?
 • Do you have anything to say about this? Har du något att säga om detta?
 • What do you think? Vad tror du?
 • Do you agree? Håller du med?
 • Wouldn't you say? Skulle du inte säga?
 • I agree with you 100 percent. Jag håller med dig till 100 procent.
 • I couldn't agree with you more. Jag kunde inte hålla med dig mer.
 • That's so true. Det är så sant.
 • That's for sure. Det är säkert.
 • You're absolutely right. Du har helt rätt.
 • Absolutely. Absolut.
 • That's exactly how I feel. Det är precis så jag känner.
 • Exactly. Exakt.
 • I don't think so. Jag tror inte det.
 • No way. Ingen chans.
 • I'm afraid I disagree. Jag är rädd att jag inte håller med.
 • I totally disagree. Jag håller inte helt med.
 • I beg to differ. Jag håller inte med.
 • I'd say the exact opposite. Jag skulle säga raka motsatsen.
 • Not necessarily. Inte nödvändigtvis.
 • That's not always true. Det är inte alltid sant.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/agree-disagree.10981990.html

Dela