Agony aunt

Övningen är skapad 2014-05-21 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hjärtespalt Agony aunt
 • Att vara elak To be mean
 • Tonårstid Teens
 • Råd Advice
 • Glida isär Drift apart
 • Hamna i bottenläge Hit rock bottom
 • Nyligen Recently
 • Uttråkad Bored
 • Undvika Avoid
 • Strunta i Ignore
 • Hamnat i dödläge Stuck in a rut
 • Att gå med i To join
 • Orimlig Unreasonable
 • Jag får inte I'm not allowed
 • Att ge utegångsförbud To ground
 • Att blanda sig i To interfere
 • Jag orkar inte mer I'm at the end of my tether
 • Förstår, medkännande Sympathize
 • Ansvar Responsibility
 • Att förbli... To remain...
 • Att försvara To defend
 • Att handla, göra To act
 • Att förhandla To negotiate
 • Mogen Mature
 • Att lita på To trust
 • Mötas på halva vägen Meet in the middle
 • Bestraffning Punishment
 • Att komma överens om To agree on
 • Engagerad Committed
 • Glatt överraskad Pleasantly surprised

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/agony-aunt.3672831.html

Dela