aFi6: Juttu luistaa D, kap. 7 (Polkupyörän hinta)

Övningen är skapad 2019-12-01 av JanSte. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förmånlig (tre temaformer) edullinen, edullisen, edullista
 • förmånligt edullisesti
 • billig (tre temaformer) halpa, halvan, halpaa
 • pris (tre temaformer) hinta, hinnan, hintaa
 • fastna i minnet jäädä mieleen
 • inhemsk (tre temaformer) kotimainen, kotimaisen, kotimaista
 • gå igenom käydä läpi
 • reklamtidning (tre temaformer) mainoslehti, mainoslehden, mainoslehteä
 • det stämmer se pitää paikkansa
 • verkligen todellakin
 • leveranskostnader toimituskulut
 • produkt (tre temaformer) tuote, tuotteen, tuotetta
 • nätbutik/webbshop (tre temaformer) verkkokauppa, verkkokaupan, verkkokauppaa
 • under ett år vuoden aikana
 • mindre vähemmän
 • stanna kvar, jag stannar kvar, hen stannade kvar, jag stannade inte kvar jäädä, jään, hän jäi, en jäänyt
 • gå/besöka, jag går/besöker, hen gick/besökte, jag gick inte/jag besökte inte käydä, käyn, hän kävi, en käynyt
 • lägga till, jag lägger till, hen lade till, jag lade inte till lisätä, lisään, hän lisäsi, en lisännyt
 • hitta, jag hittar, hen hittade, jag hittade inte löytää, löydän, hän löysi, en löytänyt
 • stiga, jag stiger, hen steg, jag steg inte nousta, nousen, hän nousi, en noussut
 • ta reda på/reda ut/utreda, jag utreder, hen utredde, jag utredde inte selvittää, selvitän, hän selvitti, en selvittänyt
 • kolla/granska, jag kollar/granskar, hen kollade/granskade, jag kollade inte/granskade inte tarkistaa, tarkistan, hän tarkisti, en tarkistanut
 • variera, det varierar, det varierade, det varierade inte vaihdella, se vaihtelee, se vaihteli, se ei vaihdellut
 • jämföra, jag jämför, hen jämförde, jag jämförde inte vertailla, vertailen, hän vertaili, en vertaillut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/afi6-juttu-luistaa-d-kap-7-polkupyoran-hinta.9493897.html

Dela