adpchapitre12

Övningen är skapad 2012-05-12 av fohet. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • école skola
 • exactement exakt
 • enfant barn
 • mère moder
 • travailler arbeta
 • déjà redan
 • longtemps länge
 • non plus heller
 • plus de mer än
 • métier yrke
 • alors nåväl, då så
 • heure timme
 • temps tid
 • informaticien datatekniker
 • à l'ouest de väster om
 • d'ailleurs förresten
 • par exemple till exempel
 • ordinateur dator
 • animatrice fritidsledare
 • célibataire ogift
 • voyager resa
 • s'occuper de ta hand om
 • quand när
 • fils son
 • fille dotter
 • amusant rolig
 • marié gift
 • étranger främmande, utländsk
 • bonnes vacances trevlig semester
 • femme fru, kvinna
 • bavarder snacka
 • retourner återvända
 • vous connaissez ni känner till
 • vite fort
 • famille familj
 • entreprise företag
 • je suis de votre avis jag håller med er
 • avis åsikt
 • en été på sommaren
 • c'est pourquoi det är därför
 • c'est ça just det
 • il est une heure klockan är ett
 • la banlieue förorten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adpchapitre12.1992072.html

Dela