adp9

Övningen är skapad 2014-12-01 av fohet. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • neuvième nionde
 • la banque banken
 • avoir besoin de behöva
 • prenez! ta!
 • vous allez ni går
 • est-ce qu'il y a finns det
 • pardon ursäkta
 • de l'argent pengar
 • demander son chemin à quelqu'un fråga någon efter vägen
 • entrer gå in
 • elle va hon går
 • le comptoir disken
 • marqué med skylten
 • signer skriva under
 • un employé en tjänsteman
 • la caisse kassan
 • toucher ta ut
 • aujourd'hui idag
 • la pièce d'identité legitimationen
 • le billet sedeln
 • le bateau båten
 • changer en växla till
 • son hans, hennes, sin, sitt
 • le chèque de voyage resechecken
 • pour för att
 • un agent de police en polis
 • à votre droite på er högra sida
 • quelle est la date d'aujourd'hui? vilket datum är det idag?
 • nous sommes le dix-sept mai det är den sjuttonde maj
 • mon, ma min, mitt
 • demander fråga
 • vous trouverez ni finner
 • national nationell
 • passer gå fram
 • le passeport passet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adp9.4098535.html

Dela

Annonser