adp11

Övningen är skapad 2013-01-30 av fohet. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • langue språk, tunga
 • peut-être kanske
 • je vois jag ser
 • en vacances på semester
 • que att
 • habiter bo
 • en i
 • pays land
 • à till
 • justement precis
 • étranger utländsk
 • vous venez ni kommer
 • vous lisez ni läser
 • étudier studera
 • je pars jag åker
 • parfois ibland
 • pourquoi varför
 • ambiance stämning
 • bruyant bullrig
 • choisir välja
 • de att, från
 • facile lätt
 • oublier glömma
 • bon god
 • d'autres andra
 • plus de fler
 • que än
 • moi jag
 • visiter besöka
 • se baigner bada
 • vous avez visité ni har besökt
 • j'ai été jag har varit
 • faire du ski alpin åka utför
 • naturellement naturligtvis
 • endroit ställe, plats
 • ouest väster
 • vignoble vingård

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adp11.2607541.html

Dela