Adjektivkomparation

Övningen är skapad 2013-03-13 av petraa. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lang, länger, der längste/am längsten lång, längre, längst
 • warm, wärmer, der wärmste/am wärmsten varm, varmare, varmast
 • alt, älter, der älteste/am ältesten gammal, äldre, äldst
 • kurz, kürzer, der kürzeste/am kürzesten kort, kortare, kortast
 • gross, grösser, der grösste/am grössten stor, större, störst
 • jung, jünger, der jüngste/am jüngsten ung, yngre, yngst
 • hart, härter, der härteste/am härtesten hård, hårdare, hårdast
 • klug, klüger, der klügste/am klügsten klok, klokare, klokast
 • schwach, schwächer, der schwächste/am schwächsten svag, svagare, svagast
 • stark, stärker, der stärkste/am stärksten stark, starkare, starkast
 • klein, kleiner, der kleinste/am kleinsten liten, mindre, minst
 • schön, schöner, der schönste, am schönsten vacker, vackrare, vackrast

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektivkomparation.2722854.html

Dela