Adjektivets komparation

Övningen är skapad 2018-11-28 av SolCou. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • svår difficile
  • svårare plus difficile
  • svåraste le plus difficile/la plus difficile
  • stor grand
  • större plus grand
  • störst le plus grand/la plus grande
  • dyr cher
  • dyrare plus cher
  • dyrast le plus cher/la plus chère

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektivets-komparation.8721062.html

Dela