Adjektiv

Övningen är skapad 2018-03-26 av kelfwing. Antal frågor: 320.
Välj frågor (320)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • adjektiv lýsingarorð
 • komparation stigbreyting
 • positiv frumstig
 • komparativ miðsteg
 • superlativ efstastig
 • regelbunden böjning reguleg stigbreyting
 • oregelbunden böjning óreguleg stigbreyting
 • Här är en gul bil. Hér er gulur bill.
 • Här är två gula pennor. Hér eru tveir gulir pennar.
 • Här är en gul flaska. Hér er ein gul flaska.
 • Här är fyra gula burkar. Hér eru fjórar gular dósir.
 • trött, tröttare, tröttast þreyttur, þreyttari, þreyttastur
 • kallt, kallare, kallast kaldur, kaldari, kaldastur
 • djup, djupare, djupast djúpur, dypri, dypstur
 • bra, bättre, bäst góður, betri, bestur
 • liten, mindre, minst lítill, minni, minnstur
 • ond (elak), ondare (elakare), ondast (elakast) vondur, verri, verstur
 • ondskefull, ondskefullare, ondskefullast illur, verri, verstur
 • gammal, äldre, äldst gamall, eldri, elstur
 • många, fler, flest margir, fleiri, flestir
 • mycket, mera, mest mikið, meira, mest
 • När får adjektiv svag böjning? När det står med ett bestämt substantiv.
 • När får adjektiv stark böjning? När det står med ett obestämd substantiv.
 • en god bil goður bíll
 • den goda bilen gódi bíllin
 • en stark kvinna sterk kona
 • den starka kvinnan sterka konan
 • ett snällt barn þægt barn
 • Hur kännetecknas svag adjektivböjning? det slutar på - a i alla kasus singular
 • det snälla barnet þæga barnið
 • den stora pojken (nominiativ) stóri strákurrinn
 • om den stora pojken um stóra strákinn
 • från den stora pojken frá stóra stráknum
 • till den stora pojken til stóra stráksins
 • den stora flickan stóra stelpan
 • om den stora flickan um stóru stelpunu
 • från den stora flickan frá storu stelpuni
 • till den stora flickan til storu stelpunnar
 • det stora barnet stóra barnið
 • om det stora barnet um stóra barnið
 • från det stora barnet frá stóra barninu
 • till det stora barnet til stóra barnsins
 • Vilket kasus styr alltid "um" till? ackusativ
 • Vilket kasus styr "frá" till? dativ
 • Vilket kasus styr alltid "til" til? genitiv
 • Hur ser det svaga böjningsmönstret ut för adjektiv i maskulinum? i-a-a-a
 • Hur ser det svaga böjningsmöstret ut för adjektiv i femininum? a-u-u-u
 • Hur ser det svaga böjningsmönstret ut för adjektiv i neutrum? a-a-a-a
 • När används svag adjektivböjning? När substantivet står i bestämd form med bestämd artikel?
 • När används stark adjektivböjning? När substantivet står i obestämd form och det är ingen bestämd artikel på substantivet.
 • en stor pojke stór strákur
 • om en stor pojke um stóran strák
 • från en stor pojke frá storum stráki
 • till en stor pojke til stórs stráks
 • en stor flicka stór stelpa
 • om en stor flicka um stóra stelpu
 • från en stor flicka frá stórri stelpu
 • till en stor flicka til stórrar stelpu
 • ett stort barn stórt barn
 • om ett stort barn um stórt barn
 • från ett stort barn frá stóru barni
 • till ett stort barn til stors barns
 • Här är en god vän. Hér er goður vinur.
 • Jag talar om en god vän. Ég tala um góðan vin.
 • hos hja
 • Till vilket kasus styr alltid hja? till dativ
 • Jag är hos en god vän. Ég er hjá goðum vin.
 • Jag åker till en god vän. Ég er hjá góðs vinar.
 • Vilket böjningsmönster följer det obestämda pronomenet "man" ett maskulint böjningsmönster
 • "När man är gravid är man ofta hungrig", sade Sigga till sin kompis Gunna. "Þegar maður er ólettur er maður oft svangur", sagði Sigga við Gunnu vinkonu sínn.
 • "När man är nyvaknad är man ofta hungrig", sade Pallí till sin vän Stefán. "Þegar maður er nýváknaður er maður oft svangur", sagði Pallí við Stefán.
 • en blå pojke blá strákur
 • om en blå pojke um bláan strák, um bláan stráki
 • från en blå pojke frá bláum stráki
 • till en blå pojke til blás stráks
 • fem blåa pojkar fimm bláír strákar
 • om fem blåa pojkar um fimm bláa stráka
 • från fem blåa pojkar frá fimm blaum strákum
 • till fem blåa pojkar til fimm blárra stráka
 • den blåa pojken blái strákurinn
 • om den blåa pojken um bláa strákinn
 • från den blåa pojken frá bláa stráknum
 • till den blåa pojken til bláa stráksins
 • de fem blåa pojkarna fimm bláu strákarnir
 • om de fem blåa pojkarna um fimm bláu strákana
 • från de fem blåa pojkarna frá fimm bláu strákunum
 • till de fem blåa pojkarna til fimm bláu strákanna
 • en blå flicka blá stelpa
 • om en blå flicka um bláa stelpu
 • från en blå flicka frá blárri stelpu
 • till en blå flicka til blárrar stelpu
 • den blåa flickan bláa stelpan
 • om den blåa flickan um bláu stelpuna
 • från den blåa flickan frá bláu stelpunni
 • till den blåa flickan til bláu stelpunnar
 • fem blåa flickor fimm bláar stelpur
 • ett blått barn blátt barn
 • om ett blått barn um blátt barn
 • från ett blått barn frá blau barni
 • till blått barn till blás barns
 • det blåa barnet bláa barnið
 • om det blåa barnet um bláa barnið
 • från det blåa barnet frá bláa barninu
 • till det blåa barnet till det bláa barnsins
 • blåa barn bláa börn
 • om blåa barn um blá börn
 • från blåa barn frá bláum börnum
 • till blåa barn till blárra barna
 • de blåa barnen bláu börnin
 • om de blåa barnen um bláu börnin
 • från de blåa barnen frá bláu börnunum
 • till de blåa barnen till bláu barnanna
 • en bra väg. góður vegur.
 • om en bra väg. um godán veg.
 • från en bra väg frá gódan vegi
 • till en bra väg till góds vegs
 • den bra vägen góði vegurinn
 • om den bra vägen um góða veginn
 • från den bra vägen frá góða veginum
 • till den bra vägen till góða vegarins
 • bra vägar góðir vegir
 • om bra vägar um goða vegi
 • från bra vägar frá góðum vegum
 • till bra vägar til góðra vega
 • de bra vägarna goðu vegirnir
 • om de bra vägarna um góðu vegina
 • från de bra vägarna frá góðu vegunum
 • till de bra vägarna til gódu veganna
 • en bra flickvän góð stúlka
 • om en bra flickvän um goða stúlku
 • från en bra flickvän frá góðum stúlku
 • till en bra flickvän till góðs stúlkna
 • den bra flickvännen góða stúlkan
 • om den bra flickvännen um goðu stúlkuna
 • från den bra flickvännen frá goðu stúlkunní
 • till den bra flickvännen till goðu stúlkunnar
 • bra flickvänner goðar stúlkur
 • om bra flickvänner um goðar stúlkur
 • från bra flickvänner frá góðum stúlkum
 • till bra flickvänner til góðra stúlkna
 • de bra flickvännerna góðu stúlkurnar
 • om de bra flickvännerna um góðu stúlkurnar
 • från de bra flickvänerna frá góðu stúlkunum
 • till de bra flickvännerna til goðu stúlknanna
 • ett bra bord gótt borð
 • om ett bra bord um gott borð
 • från ett bra bord frá gódú borði
 • till ett bra bord till góðs borðs
 • om det bra bordet um gott borðið
 • från det bra bordet frá gódð borðinu
 • till det bra bordet til góðs borðsins
 • bra bord (plural) góð borð
 • om bra bord (plura) um góð borð
 • från bra bord (plura) frá borðum borðum
 • till bra bord (plural) til góðra borða
 • de bra borden góðu borðin
 • om de bra borden um góðu borðin
 • från de bra borden frá góðu bordunum
 • till de bra borden til góðu borðanna
 • en lång väg langur vegur
 • om en lång väg um langan veg
 • från en lång väg frá löngum vegi
 • till en lång väg til langs veg
 • den långa vägen langur vegurinn
 • om den långa vägen um langan veginn
 • från den långa vägen frá löngum veginum
 • till den långa vägen till langs vegarins
 • långa vägar langir vegir
 • om långa vägar um langa vegí
 • från långa vägar frá löngum vegum
 • till långa vägar til langra vega
 • de långa vägarna langir vegirnir
 • om de långa vägarna um langa vegina
 • från de långa vägarna frá löngum vegunum
 • till den långa vägen til langra vega
 • en lång flickvän löng stúlka
 • om en lång flickvän um langa stúlku
 • från en lång flickvän frá langri stúlku
 • till en lång flickvän til langs stúlku
 • den långa flickvännen langa stúlkan
 • om den långa flickvännen um löngu stúlkuna
 • från den långa flickvännen frá löngu stúlkunni
 • till den långa flickvännen til löngu stúlkunnar
 • långa flickvänner langar stúlkur
 • om långa flickvänner um langar stúlkur
 • från långa flickvänner frá löngun stúlkum
 • till långa flickvänner langra stúlkna
 • de långa flickvännerna löngu stúlkurnar
 • om de långa flickvännerna um löngu stúlkurnar
 • från de långa flickvännerna löngu stúlkunum
 • till de långa flickvännerna til löngu stúlknanna
 • ett långt bord langt borð
 • om ett långt bord um langt borð
 • från ett långt bord frá löngu borði
 • till ett långt bord till langs borðsins
 • det långa bordet langa borðið
 • om det långa bordet um langa borðið
 • från det långa bordet frá langa borðinu
 • till det långa bordet til langa borðsins
 • långa bord (plural) löng borð
 • om långa bord (plural) um löng borð
 • från långa bord frá löngum borðum
 • till långa bord till langra borða
 • de långa borden löngu borðin
 • om de långa borden um löngu borðin
 • från de långa borden frá löngu borðunum
 • till de långa borden til löngu borðanna
 • en smal väg mjór vegur
 • om en smal väg um mjóan veg
 • från en smal väg frá mjóum vegi
 • till en smal väg til mjós vegs
 • den smala vägen mjói vegurinn
 • om den smala vägen um mjóa veginn
 • från den smala vägen frá mjóa veginum
 • till den smala vägen til mjóa vegsins
 • smala vägar mjóir vegir
 • om smala vägar um mjóa vegi
 • från smala vägar frá mjóum vegum
 • till smala vägar til mjórra vega
 • de smala vägarna mjóu vegirnir
 • om de smala vägarna um mjóu vegi
 • från de smala vägarna frá mjóu vegunum
 • till de smala vägarna til mjóu veganna
 • en soffa sófi
 • en mjuk soffa mjúkur sófi
 • om en mjuk soffa mjúkan sófa
 • från en mjuk soffa frá mjúkum sófa
 • till en mjuk soffa til mjúks sófa
 • den mjuka soffan mjúki sófinn
 • om mjuka soffan um mjúka sófann
 • från den mjuka soffan frá mjúka sófanum
 • till den mjuka soffan tíl mjúka sófans
 • mjuka soffor mjúkir sófar
 • om mjuka soffor um mjúka sófa
 • från mjuka soffor frá mjúkum sófum
 • till mjuka soffor til mjúkra sófa
 • de mjuka sofforna mjúku sófar
 • om de mjuka sofforna um mjúku sófa
 • från mjuka soffor frá mjúku sófum
 • till de mjuka soffor til mjúku sófa
 • en mjuk tröja mjúk peysa
 • om en mjuk tröja um mjúka peysu
 • från en mjuk tröja frá mjúkri peysu
 • till en mjuk tröja til mjúkrar peysu
 • den mjuka tröjan mjúka peysan
 • om den mjuka tröjan um mjúka peysuna
 • från den mjuka tröjan frá mjúku peysunni
 • till den mjuka tröjan til mjúku peysunnar
 • mjuka tröjor mjúkar peysur
 • om mjuka tröjor um mjúkar peysur
 • från mjuka tröjor frá mjúkum peysum
 • till mjuka tröjor till mjúkra peysa
 • de mjuka tröjorna mjúku peysurnar
 • om de mjuka tröjorna mjúku peysurnar
 • från de mjuka tröjorna frá mjúku peysunum
 • till de mjuka tröjorna til mjúku peysanna
 • ett mjukt bälte mjúkt belti
 • om ett mjukt bälte um mjúkt belti
 • från ett mjukt bälte frá mjúku belti
 • till ett mjukt bälte til mjúks beltis
 • det mjuka bältet mjúlka beltið
 • om det mjuka bältet mjúka beltið
 • från det mjuka bältet frá mjúlka beltinu
 • till det mjuka bältet til mjúlka beltisins
 • mjuka bälten mjúk belti
 • om mjuka bälten um mjúk belti
 • från mjuka bälten frá mjúkum beltum
 • till mjuka bälten til mjúkra belta
 • de mjuka bältena mjúku beltin
 • om de mjuka bälten um mjúku beltin
 • från mjuka bälten frá mjúku beltunum
 • till mjuka bälten til mjúku beltanna
 • en röd soffa rauður sófi
 • om en röd soffa um rauðan sófa
 • från en röd sofa frá rauðum sófa
 • till en röd soffa til rauðus sófa
 • den röda soffan rauði sófinn
 • om den röda soffan um rauða sófann
 • från den röda soffan frá rauða sófanum
 • till den röda soffan til rauða sófans
 • röda soffor rauðir sofár
 • om röda soffor um rauða sófa
 • från röda soffor frá rauðum sófum
 • till röda soffor til rauðra sófa
 • de röda sofforna rauðu sófarnir
 • om de röda sofforna um rauðu sófana
 • från de röda sofforna frá rauðu sófunum
 • till de röda sofforna til rauðu sófanna
 • en röd tröja rauð peysa
 • om en röd tröja um rauða peysu
 • från en röd tröja frá rauðri peysu
 • till en röd tröja til rauðrar peysu
 • den röda tröjan rauða peysan
 • om den röda tröjan um rauðu peysuna
 • från den röda tröjan frá rauðu peysunni
 • till den röda tröjan til rauðu peysunnar
 • röda tröjor rauðar peysur
 • om röda tröjor um rauðar peysur
 • från röda tröjor frá rauðum peysum
 • till röda tröjor til rauðra peysa
 • de röda tröjorna rauðu peysurnar
 • om de röda tröjorna um rauðu peysurnar
 • från de röda tröjorna frá rauðu peysunum
 • till de röda tröjorna til rauðu peysanna
 • ett rött bord rautt borð
 • om ett rött bord um rautt borð
 • från ett rött bord frá rauðu borði
 • till ett rött bord til rauðs borðs
 • det röda bordet rauða borðid
 • om det röda bordet rauða borðid
 • från röda bordet frá rauða borðinu
 • till det röda bordet til rauða borðs
 • röda bord rauð borð
 • om röda bord um rauð borð
 • från röda bord frá rauðum borðum
 • till röda bord til rauðra borða
 • de röda borden rauðu borðin
 • om de röda borden um rauðu borðin
 • från de röda borden frá rauðu borðinum
 • til de röda borden til rauð borðanna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektiv.8137075.html

Dela