Adjektiv/Substantiv

Övningen är skapad 2018-04-25 av Syfilis. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rico/ la riqueza rik/ rikedomen
 • pobre/ la pobreza fattig/ fattigdomen
 • alegre/ la alegridad glad/ glädjen
 • triste/ la tristeza ledsen/ sorgen
 • bello/a / la belleza vacker/ skönheten
 • feo/ la fealdad ful/ fulheten
 • diferente/ la diferencia olik/ skillnaden
 • similar/ la similtud lik/ likheten
 • gordo/ la gordura tjock/ fetman
 • obeso/ la obesidad tjock/ fetman
 • orgulloso/ el orgullo stolt/ stolheten
 • incierto/ la incertidumbre osäker/ osäkerheten
 • dificil/ la difilcultad svår/ svårigheten
 • sucio/ la suciedad smutsig/ smutsen
 • loco/ la locura galen/ galenskapen
 • alto/ la altura hög/ höjden
 • la ventaja fördelen
 • la desventaja nackdelen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/adjektiv-substantiv.8221382.html

Dela