Addes ord

Övningen är skapad 2018-07-20 av Noe99. Antal frågor: 245.
Välj frågor (245)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hembära framföra
 • håglös passiv
 • fanatikerna ska nästa gång (vinna,framföra) hembära segern trots förrädare och renegater!
 • Renegater är (förrädare,quisling,avhoppare) överlöpare och bryr sig inte om andra
 • du vet inte varför ditt barns vän ligger (likgiltig, utan lust för något, passiv) håglös och uppgiven
 • plutokrati rikemansvälde
 • Ett samhälle där de förmögna har makten kallas för plutokrati helt enkelt ett penningvälde
 • Jag vill (förbättra) emendera mina resultat på hp
 • emendera förbättra
 • bohag möbler
 • ikea är en jätte inom Möbler bohag !
 • ska du -Fylla med Vadd, Vaddera- polstra den eller inte
 • genes uppkomst
 • människans (uppkomst genes är ännu okänd
 • perservera upprema inom minnet
 • supponera förutsätta
 • jag supponerar att (förutsätter lisa inte kan använda ordet supponera
 • alestädes överallt
 • tekniken förbättras (överallt alestädes !
 • endemisk begränsat till ett område
 • Du vill inte att din kapacitet ska vara endemisk (begränsad till ett område)
 • välva planera
 • jag (planerar) välver stora planer inför framtiden
 • ebenist konstsnickare
 • Konstsnickare, även kallad ebenister är väldigt skickliga
 • väsenskild främmande
 • sd yrkar mot (främmande) väsenskilda kulturer
 • fäsör konstnär utan nytänkande
 • de här konstverker styrker argumenten för att han är en fäsör då kan under sin aktiva period endast skapade liknande verk
 • fariseism självgod inställning
 • fariseism innebär en självgod inställning och behövs för att överleva med sig själv
 • fåfäng gagnlös, egenkär
 • du är väldigt (egenkär,snobbig,gagnlös) fåfäng och därför gillar jag inte dig
 • aposteriorisk erfarenhetsgrundad
 • straffskytten sköt sitt straffskott (erfarenhetsgrundat) aposterioriskt åt vänster då han sedan tidigare vet att målvakten har problem med den sidan
 • kohort fornromersk trupp
 • vidare innebär valet av en (skara,hop,grupp) kohort individer att en viss generation placeras under en lupp
 • lupp förstoringsglas
 • inkongruens bristande överenskommelse
 • det råder extrem (bristande överrenstämmelse) inkongruens i min familj
 • baluns dans
 • en (dans baluns är inget för mig i ett nyktert tillstånd
 • furnera förse med
 • björnarna (förser med) furnerar med mat innan de går i ide
 • beledsaga åtfölja, medfölja
 • hans val (åtföljdes= beledsagades av negativa reaktioner
 • utanordna betala ut
 • i och med de stora skatterna (betala ut) utanordnar staten för de flesta kostnaderna
 • mätress ÄLSKARinna
 • augiasstall ytterst vårdad inställning
 • det är (fint ställe) augiasstall som gäller vid bokning av lokal för eventet
 • pustel varblåsa
 • jali har en fetisch för pustlar )varblåsor)
 • sekvestera beslagta
 • i min gamla skola beslagtogs sekvesterades teknikprylar då de var förbjudna inom skolans område
 • alförrädare dykand, fågel
 • skral undermålig, kass
 • anisha,felicia säger att hassan är en (undermålig) skral jävel
 • nemesis vedergällning
 • det är marios (vedergällning nemesis wario som står för kalaset
 • tillstädja tillåta
 • lagen tillåter tillstädjar inte sådant beteende
 • fillipin dubbelkärna
 • hasselnöten är en fillipin dvs. en dubbelkärna
 • avkall godkännande av försämring, avstå, neka sig
 • restaurangägaren vägrade avkall på rätternas kvalite för att sänka de höga priserna
 • gouache målning
 • mona lisa är världens mest kända gouache (målning)
 • arrende nyttjanderätt
 • avtal att bruka någons jord mot en viss avgift innebär arrende (brukningsrätt, markupplåtelse)
 • utstaka dra riktlinjer
 • genom att (dra riktlinjer) utstaka kan man få ordning på livet
 • beriberi sjukdom
 • Brist på vitaminet tiamin kallas beriberi och är en vitaminbristsjukdom
 • redbar ordfast, pålitlig
 • han var )pålitlig) redbar och höll alltid sitt löfte
 • abbonera beställa i förväg
 • oavhängig ohindrad
 • Han är (obunden,ohindrad) oavhängig som en fågel
 • förbålt kolossalt
 • jag har så (kolossalt) förbålt mycket att göra
 • florilegium utvald samling
 • det är ett (en utvald samling) florilegium av de bästa bilarna
 • utge publicera
 • nimrod ivrig jägare
 • embonpoint fyllighet
 • (Fyllighet) embonpoint är lätt att få när man blir gammal
 • bong kassakvitto
 • (kassakvitto) bong är ett bra sätt att dubbelkolla sin betalning
 • utestående obetald
 • flera (obetalda) utestående räkningar kan leda till att kronofogden knackar på dörren
 • faskin risknippa
 • skräda gallara, rensa
 • säg din uppriktiga mening, dvs skräda inte orden
 • metrik verslära
 • en bra (verslära) metrik i en hiphop låt får hela låten att flyta på
 • vrångvis orättvis
 • domaren var (orättvis) vrångvis i sitt beslut
 • goutera uppskatta
 • man måste (uppskatta) goutera det man har i livet för att ta sig vidare
 • probat tillförlitlig
 • tillförlitlig vederhäftig
 • medicinen är (tillförlitlig) probat !
 • varkunna förbarma
 • han (visade medlidande över) förbarmade för de som hade det sämre ställt
 • Ha misskund med, ömka sig över är synonymt till förbarma sig över och tycka synd om
 • kromatisk halva tonsteg
 • genomgången av (halva tonsteg) kromatisk skala sker för att korrigera elevernas felaktiga svar på denna del av provet
 • terrarium behållade för kräldjur
 • gravera rista mönster
 • kalamitet missöde, olycka
 • vilken (olycka) kalamitet !
 • cedera överlåta
 • han (överlät) cederade ansvaret till anni
 • numen gudomligt väsen
 • delikt olagligt, förbrytelse
 • det är olagligt delikt att snatta
 • stass festdräckt
 • (festdräckt) stassen hon hade på sig kostade flera tusen kr
 • färla straffredskap
 • under slaveriet använde man (straffredskap) färlor för att straffa slavarna
 • ovansklig oförstörbar
 • allt material är (oförstörbart) ovanskligt herr nilsson
 • abudant riklig
 • yppig överflödande
 • korpulent tjock
 • befästa göra stark
 • konsolidera stärka
 • statens ska (förstärka) konsolidera dammen så att den klarar av den förhöjda havsytan
 • anatema förbannelse
 • häxan lade en (förbannelse) anatema på honom så han blev en gorda
 • betraktelse predikan, kommentar, åskådande
 • prästens (predikan) betraktelse under dagens församling var bra
 • nogsam omsorgsfull
 • utbytesstudenten var (omsorgsfullt) nogsamt omhändertagen av sin familj
 • trind fyllig
 • den fylliga trinda grannen ser ut att ha gått ner i vikt
 • frejdad berömd
 • han var en (berömd) frejdad spelare
 • ambient musikstil
 • musik som ska skapa en stämning kallas för ambient musik
 • avkunna högtidligt meddela
 • hovet (högtidligt meddelade) avkunnade prinsessans förlovning
 • överhängande brådskande
 • det var brådskande överhängande att få mannen till sjukhus så snabbt som möjligt
 • förutan utan
 • bedåra förhäxa
 • hon förhäxade bedårade alla med sin klänning
 • skiljaktigt avvikande
 • resultaten var (avvikande) skiljaktigt och förstörde därmed förväntningarna
 • nedkomma förlösas
 • barnet (förlöste) nedkom två veckor för sent
 • oundgändligt nödvändigt
 • Kakor är nödvändigt oundgängligt men inte mer än vatten
 • abrakadabra nonsens
 • kallsinnig likgiltig, oengagerad, avvisande
 • läraren är alltid (likgiltig kallsinnig mot alla elever
 • vigilera låna pengar
 • allt (utlånande av pengar) vigilerande gjorde så att han hamnade i pengaknipa
 • anstifta vålla, ge upphov till
 • han blev anklagad för (orsaken) anstiftandet av en annan persons död
 • giller djurfälla
 • råttan fastnade i fällan gillret !
 • villfara bevilja
 • faktotum hjälpreda
 • ordförande för föreningen beviljade villfarade beslutet
 • beskickning ambassad
 • fibrill vävnadstråd
 • i luftröret har vi (vävnadstrpd) fibriller som tar upp damm och smuts
 • sentera uppskatta
 • han (uppskattade) senterade värdet till det rätta
 • överspänd uppjagad
 • vitter skönlitterär
 • boken var av skönlitterär typ vittertypen !
 • skupulös nogrann, samvetsgrann
 • lisa var ytterst nogrann skrupulös eller ska man säga, samvetsgrann, när det kom till hennes pennsamling
 • emballage omslag
 • (omslaget) emballaget till den nya tidningen gjorde läsarna alldeles häpna
 • det förspordes att ryktet berättade att
 • förspörja erfara, få höra
 • erfara genomgå
 • vad de har fått (genomgå) erfara där kan bara de själva säga
 • timlig världslig
 • försutten försummad
 • han (missade, försummade) försatt chansen och ångrar det inte
 • försumma underlåta, se förbi, strunta i
 • autokrati envälde
 • ominös olycksbådande
 • korollaroum självklar följd
 • straffet var (en självklar följd) ett korollarium av hans brott
 • kalle trodde att ringen var(olycksbådande) ominös .
 • virulent sjukdomsalstrande
 • extrem ytterlig
 • ostentativ framhävd
 • hans stil är (framhävd, utmanande) ostentativ
 • anafor upprepning
 • polisen krävde en (upprepning) anafor på vad mannen hade sagt
 • underfundig tvetydig
 • han hade ett (tvetydigt) underfundigt leende på läpparna
 • obsolet föråldrad
 • Tavlan var definitivt föråldrad/omodern/mossig obsolet
 • bang ängslig
 • lekamlig jordisk
 • inom plastikkirgurgin är (det jordiska, kroppsliga) lekamliga det viktigaste
 • basse värnpliktig
 • sans facon helt enkelt
 • (helt enkelt) sans facon så man gör
 • stenisk kraftfull
 • autoklav tryckkokare
 • oansenlig knaper
 • ringa obetydlig
 • han drar upp en (liten, obetydlig,anspråkslös) oansenlig växt från marken och nyper av ett blad
 • anspråkslös enkel, ringa
 • hamla beskära
 • det är en lämplig tid att beskära hamla olivträdet
 • långsint oförsonlig
 • jag hoppas att hassan inte är (minnesgod, oförsonlig,ofördragsam) långsint för då ligger jag illa till
 • misshaglig illa omtyckt
 • herr gurka var djupt (illa omtyckt) misshaglig av morötterna
 • hypokrisi falskhet
 • anisha handlar alltid i ren hypokrisi (falskhet, hyckleri)
 • menlös intetsägande
 • det var ett (intetsägande, poänglöst) menlöst uttalande
 • det är en (poänglös) menlös åtgärd
 • avdanka avskeda
 • förvägen djärv
 • han var (djärv, modig,dristig) djärv som tog det beslutet
 • kabbalistisk mystisk
 • veneration djup vördnad
 • han tilldalade sina chefer med (djup vördnad veneration
 • dräll linnevävnad
 • betyckt nedstämd
 • stäv fartygs slut
 • odeciderad tveksam
 • alla fick samlas vid (fartygets slut stävet för att balansera fartyget
 • oerhörd utan like
 • filia dotter
 • förskylla förtjäna
 • han (förtjänade) förskyllde sitt straff
 • cape ärmlöst klädersplagg
 • fallisemang bankrutt
 • ädel ridderlig
 • vid (bankrutt fallisemang kommer kronofogden och knackar på
 • moatje bordsdam
 • pittoresk färgrik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/addes-ord.8281775.html

Dela