Annonser


Across the Emerald Isle

Övningen är skapad 2019-01-19 av bellafonte. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • past and present history historia förr och nu
 • regularly regelbundet
 • by law enligt lag
 • extinct utdöd
 • society samhälle
 • require kräva
 • high-rise building höghus
 • enterprise företag
 • development utveckling
 • average age genomsnittsålder
 • cause förorsaka
 • mischievous elak, spjuveraktig
 • myth myt
 • supposedly förmodligen, som man tror
 • play tricks on spela ett spratt
 • harm skada
 • grant bevilja
 • the wee people småfolket
 • are likely to kommer förmodligen att
 • increase öka
 • in the past förr i världen
 • crop skörd
 • landlord jordägare
 • grain säd
 • descent härkomst, ursprung
 • of Irish ancestry som har irländska förfäder
 • stronghold fäste

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/across-the-emerald-isle.8813914.html

Dela