A Tale of Two Quebecs

Övningen är skapad 2016-01-27 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • berättelse tale
 • befolkning population
 • gräns border
 • blanda ihop confuse
 • vanligtvis usually
 • smal narrow
 • förutom except
 • fruktträdgård orchard
 • innefatta include
 • däggdjur mammal
 • omge surround
 • kämpa om fight over
 • kämpade om fought over
 • kämpat om fought over
 • vändpunkt turning point
 • fridfull peaceful
 • bråka argue
 • förbli remain
 • självständig independent
 • i båda fallen either way

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-tale-of-two-quebecs.5705826.html

Dela