A story of love - and pride 1.

Övningen är skapad 2013-02-11 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag kände mig riktigt STOLT I felt really PROUD
 • Jag älskade STOLTHETEN hos honom I loved THE PRIDE with him
 • SÄLLSYNT RARE
 • Kom GENAST! Come IMMEDIATELY!
 • FASTÄN de båda var unga... ALTHOUGH they were both young....
 • KANSKE jag kan komma. PERHAPS I can come.
 • ATT VÅGA TO DARE
 • Det var svårt ATT ERKÄNNA. It was difficult TO ADMIT.
 • ATT VARA FÖRÄLSKAD TO BE IN LOVE
 • Det var RENA magin. It was SHEER magic.
 • Hon ÅTERVÄNDE aldrig. She never RETURNED.
 • Det unga paret FÖRSTOD att... The young couple REALISED that...
 • De var KLOKA. They were WISE.
 • TROTS avståndet... DESPITE the disstance...
 • Framtiden var LJUS. The future was BRIGHT.
 • Att acceptera hans TRADITIONER, (SEDER)... To accept his CUSTOMS...
 • Detta är mitt BESLUT. This is my DECISION.
 • Vi är FÖRLOVADE. We are ENGAGED.
 • Tiden för hans AVRESA NÄRMADE SIG. The time for his DEPARTURE GREW CLOSER.
 • Det är NÖDVÄNDIGT. It is NECESSARY.
 • Kan du ordna med DET PRAKTISKA? Can you fix THE ARRANGEMENTS, please?
 • Hon ANLÄNDE igår. She ARRIVED yesterday.
 • Hon HADE FÖLJE med honom till... She ACCOMPANIED him to...

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-story-of-love-and-pride-1.2638928.html

Dela