A multicultural city, del 2

Övningen är skapad 2019-09-15 av bellafonte. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rough grov
 • gathering samling
 • past senaste
 • settle bosätta sig
 • resident invånare
 • language språk
 • display uppvisning
 • annual årlig
 • throughout alltigenom
 • promote stödja
 • while medan
 • latter senare
 • possible möjlig
 • native inhemsk
 • develop utveckla
 • trade handel
 • reckon tro
 • impossible omöjlig
 • century århundrade
 • celebrate fira
 • divide dela

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-multicultural-city-del-2.8659538.html

Dela

Annonser