A multicultural city, del 1

Övningen är skapad 2019-09-15 av bellafonte. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gaps mellanrum
 • connections förbindelse
 • possible möjlig
 • true sann
 • ethnic etniska
 • during under (tid)
 • diverse olika
 • recently nyligen
 • frequently ofta
 • seldom sällan
 • sometimes ibland
 • mere enbart
 • visible synlig
 • veritable äkta
 • boast skryta
 • necessary nödvändig
 • every varje
 • perhaps kanske
 • destined avsedd
 • site plats

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-multicultural-city-del-1.8659537.html

Dela