A kalmar

Övningen är skapad 2023-08-28 av Feliciaappeltofft. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a i (I detta fall)
 • sei du är
 • sono jag är
 • italiano italienare
 • di från
 • fantastico fantastiskt
 • amo jag älskar
 • italia italien
 • come ti chiami? vad heter du?
 • mi chiamo jag heter
 • e och
 • tu du
 • perché varför
 • parli du pratar
 • studio jag studerar
 • italiano italienska = italienska språket
 • scuola skola
 • incredibile otroligt
 • uno svedese en svensk
 • che som
 • qui här
 • in vacanza på semester
 • con med
 • la mia famiglia min familj
 • è han/hon är
 • siamo vi är
 • siete ni är
 • sono de är
 • parlo jag pratar
 • parla han/hon pratar
 • parliamo vi pratar
 • parlate ni pratar
 • parlano de pratar
 • ami du älskar
 • ama han/hon älskar
 • amiamo vi älskar
 • amate ni älskar
 • amano de älskar
 • studi du studerar
 • studia han/hon studerar
 • studiamo vi studerar
 • studiate ni studerar
 • studiano de studerar
 • amare att älska
 • essere att vara
 • parlare att prata
 • studiare att studera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-kalmar.11583392.html

Dela