A Green Day

Övningen är skapad 2014-05-12 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Grön, miljövänlig Green
 • Hushåll Household
 • Råd Advice
 • Elektrisk apparat Electric appliance
 • Tvätt Laundry
 • Gälla Apply to
 • Naturliga ingredienser Organic ingredients
 • Återvinningsbar Recyclable
 • Matvaror Foods
 • Konserveringsmedel Preservatives
 • Skada Harm
 • Ekologisk Organic
 • Har, säljer Store
 • Allmänna kommunikationer Public transport
 • Tillhandahålla Provide
 • Tygkasse Canvas bag
 • Biologiskt nedbrytbar Biodigradable
 • Sopor Garbage
 • Märke Brand
 • Köpa Purchase
 • Oekonomisk Wasteful
 • Koldioxid Carbon dioxide
 • Släppa ut Release

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-green-day.3655012.html

Dela