A GENIUS - in spite of all

Övningen är skapad 2014-09-05 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in spite of trots
 • outstanding enastående
 • living proof levande bevis
 • bleak dyster
 • brilliant strålande
 • release ge ut
 • regarded as ansedd som
 • premature för tidigt
 • oxygen syrgas
 • severely allvarligt
 • affected påverkad
 • learning difficulty inlärningssvårigheter
 • do a button knäppa en knapp
 • improve förbättra
 • tune melodi
 • retain behålla
 • dysfunction handikapp
 • aptly skickligt
 • prospects framtidsutsikter
 • potential möjligheter
 • eyesight syn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-genius-in-spite-of-all.3771280.html

Dela