A Crime in the Neighborhood

Övningen är skapad 2023-09-19 av IsabelleIPalm. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • instant snabbuppbyggd, omedelbar
 • employee anställd
 • rise höjd
 • wedge kil
 • tangled tilltrasslad
 • edge back röra sig långsamt bakåt
 • recount berätta, redogöra för
 • cease sluta, upphöra
 • facilities anläggningar
 • testify vittna
 • perspire svettas
 • vanity fåfänga
 • in public offentligt
 • bruised skadad, mörbultad
 • gutter rännsten
 • coroner ämbetsman som utreder orsaken till dödsfall
 • screened avskärmad
 • flashlight ficklampa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-crime-in-the-neighborhood.11675505.html

Dela