a&c 1 Se présenter (muntligt prov)

Övningen är skapad 2019-01-11 av DavidVittra. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • comment tu t'appelles vad heter du?
 • comment il, elle s'appelle vad heter han, hon
 • tu as quel âge hur gammal är du ("vilken ålder du har")
 • il a quel âge hur gammal är han
 • tu habites où var bor du
 • avec qui med vem
 • tu as un portable har du en mobil
 • qu'est-ce que vous désirez vad vill du ha ("vad önskar du")
 • combien ça fait hur blir det
 • comment s'appelle ton père, ta mère vad heter din pappa, din mamma
 • mon père, ma mère min pappa, min mamma
 • je m'appelle jag heter
 • j'ai douze ans jag är tolv år
 • je n'ai pas d'animal jag har inget djur
 • j'ai un portable, c'est un jag har en mobil, det är en
 • je voudrais jag skulle vilja (ha)
 • j'habite à jag bor i
 • et och
 • avec med
 • à i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/a-c-1-se-presenter-muntligt-prov.8785797.html

Dela