9E Love articles

Övningen är skapad 2018-01-23 av lottaback. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • formula formel
 • traits egenskaper, detaljer
 • devote ägna
 • vulnerable känslig, sårbar
 • comfortable bekväm
 • confident säker
 • partnerships partnerskap
 • acknowledge erkänner
 • running errands uträtta ärenden
 • subtle försiktig
 • increasingly allt mer
 • crucial avgörande
 • explore the findings utforska resultaten
 • surpassed överträffade
 • survey undersökning
 • a source of stain en börda
 • spouses makar
 • leisurely avslappnad
 • interactions växelverkan
 • foe fiende
 • despise förakta
 • deliberate avsiktlig
 • emerge framträda
 • persist envisas
 • empathize känna empati
 • irreparable oreparerbart, går inte att laga
 • disregard bortse från
 • stabbed in the back stucken i ryggen
 • looking out for one'sbest interests se efter ens bästa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9e-love-articles.7970535.html

Dela