9a v.36 Crimes that went wrong

Övningen är skapad 2013-08-27 av Bergskolefroken. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • rob råna
  • get stuck fastna
  • revolving doors svängdörrar
  • staff personal
  • head cashier kassachef
  • counter disk
  • passer-by förbipasserande
  • sidewalk trottoar
  • jewelry store guldsmedsaffär
  • brick tegelsten
  • bruise blåmärke
  • smash slå sönder
  • unbreakable okrossbar
  • bounce studsa
  • stretcher bår
  • unconscious medvetslös
  • grocery store livsmedelsaffär
  • line up köa
  • fail misslyckas
  • mug råna, överfalla
  • grab gripa tag i
  • wrist handled
  • squeeze klämma åt
  • beg be
  • arm lock armlås
  • mugger rånare
  • tights strumbyxor
  • stick up rån
  • burst out laughing brast ut i skratt
  • chase jaga, förfölja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9a-v-36-crimes-that-went-wrong.2898506.html

Dela

Annonser