9a, 9b - The Maze

Övningen är skapad 2014-10-29 av Bergskolefroken. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • maze labyrint
 • pattern mönster
 • captivity fångenskap
 • gradually efter hand
 • neurologist neurolog
 • whether om, huruvida
 • certain viss
 • graduate worker forskarstuderande
 • watch for hålla utkik efter
 • similar to liknande
 • equipment utrustning
 • doorway dörröppning
 • seem to verka
 • breeze bris
 • make a dash rusa
 • dreadfully förfärligt
 • blur bli suddig
 • instantly ögonblickligen
 • dizzy yr
 • get used to vänja sig vid
 • eventually så småningom
 • unbearable outhärdlig
 • in a frenzy vild, vanvettig
 • no use det tjänar ingenting till
 • eagerly ivrigt
 • blank slät
 • cautiously försiktigt
 • pull back dra sig tillbaka
 • wire ståltråd
 • snap down slå igen
 • ceiling innertak
 • emerge komma fram
 • trap fälla
 • conceal dölja
 • bother bry sig om
 • illusion inbillning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9a-9b-the-maze.4001985.html

Dela