9a,9b - How to lose a friend

Övningen är skapad 2015-01-09 av Bergskolefroken. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tiny pytteliten
 • insignificant obetydlig
 • rip riva sönder
 • earbud öronsnäcka
 • load of crap skitsnack
 • meaningsless meningslös
 • genuine äkta
 • puzzled förvirrad
 • make a difference göra skillnad
 • shrug rycka på axlarna
 • disagree vara oense
 • casual avslappnad
 • frown rynka pannan
 • sour sur
 • mouldy möglig
 • have your own mind ha en egen åsikt
 • bunch gäng
 • shallow ytlig
 • poser medlöpare
 • whatever det kvittar
 • historian historiker
 • smirk flina
 • skill skicklighet
 • incredible otrolig
 • interrupt avbryta
 • astounding häpnadsväckande
 • think outside the box tänka utanför ramarna
 • independent oberoende

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9a-9b-how-to-lose-a-friend.4143276.html

Dela