9 Palabras semana 16 (1/3)

Övningen är skapad 2018-04-13 av CalledeHannaskolan. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Voy a escribir Jag ska skriva
 • Escribimos Vi skriver
 • Han escrito De har skrivit
 • Estoy enfermo Jag är sjuk
 • Eres simpático Du är snäll
 • He leído Jag har läst
 • Vamos a leer Vi ska läsa
 • Lee Han hon läser
 • Primero Först
 • Luego Sedan
 • Visitáis Ni besöker
 • Ha visitado Han/hon har besökt
 • Vamos a visitar Vi ska besöka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/9-palabras-semana-16-1-3.8190918.html

Dela