8a,8d v.38 Rex

Övningen är skapad 2015-09-16 av Bergskolefroken. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • guard vakta
 • invitation inbjudan
 • gently försiktigt
 • blanket filt
 • face stå vänd mot
 • push open knuffa upp
 • single enda
 • familiar välbekant
 • growl morrande
 • definitely absolut, helt säkert
 • paw tass
 • nappy blöja
 • nudge knuffa in
 • throat strupe
 • burst anfall
 • pull away slita sig loss
 • strike back slå tillbaka
 • fly flyga
 • stomach mage
 • yelp tjuta
 • battle kamp
 • howl yla
 • strength styrka
 • manage lyckas
 • comforting tröstande
 • covered in blood blodig, täckt av blod
 • wound sår
 • Godamm you! Fan ta dig!
 • squeeze krama
 • trigger avtryckare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8a-8d-v-38-rex.2962958.html

Dela