8a, 8d - Nelson Mandela

Övningen är skapad 2013-09-11 av Bergskolefroken. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prisoner fånge
 • fear frukta
 • remarkable märklig
 • poor dålig
 • education utbildning
 • housing bostäder
 • vote rösta
 • future framtid
 • law lag
 • herd boy herde
 • involved inblandad
 • law firm advokatbyrå
 • join gå med i
 • illegal olaglig
 • get rid of göra sig av med
 • government regering
 • violence våld
 • threat hot
 • trial rättegång
 • dedicate oneself to engagera sig i
 • struggle kamp
 • achieve uppnå
 • self-education självstudier
 • meanwhile under tiden
 • worldwide över hela världen
 • release frigivning
 • bring införa
 • racial equality jämlikhet mellan raser
 • serve tjänstgöra
 • tirelessly outtröttligt
 • reconciliation försoning
 • promote verka för
 • forgiveness förlåtelse
 • heal läka
 • scar ärr
 • the past det förflutna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8a-8d-nelson-mandela.2978827.html

Dela

Annonser