8A, 8B Ronnie Biggs

Övningen är skapad 2014-02-03 av Bergskolefroken. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • amazing fantastisk
 • commit begå
 • loot byte
 • amount belopp
 • although trots att
 • minor mindre betydelsefull
 • daring djärv
 • huge enorm
 • fame berömmelse
 • signed signerad
 • record spela in
 • innocent oskyldig
 • resist motstå
 • attempt försök
 • capture fånga
 • court domstol
 • health hälsa
 • financial ekonomiska
 • catch up komma ifatt
 • long gone slut sedan längen
 • suffer drabbas av
 • stroke slaganfall
 • develop utveckla
 • medical care läkarvård
 • serve avtjäna
 • eventually slutligen
 • released frigiven
 • on compassionate grounds av barmhärtighetsskäl
 • failing sviktande
 • as a matter of fact i själva verket, egentligen
 • pleased nöjd
 • make a mark for oneself göra sig känd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8a-8b-ronnie-biggs.3437595.html

Dela