80 glosor 9/10

Övningen är skapad 2017-10-05 av karingotenfelt. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bifoga, skicka med enclose
 • bihang attachment
 • åberopa invoke
 • kille bloke
 • praktiker, utövare practitioner
 • skydda protect
 • igenkännande recognition
 • hädanefter henceforward
 • utbyta exchange
 • rem, band strap
 • överdrift exaggeration
 • möte, sammanträffande encounter
 • slumpmässig random
 • förvirrad bewildered
 • behandling treatment
 • varelse creature
 • analfabet illiterate
 • smälla (till) smack
 • hundvalp puppy
 • konstant, alltid invariably
 • förutsättning assumption
 • opinionspejling straw poll
 • förnuftig reasonable
 • snilleblixt brain wave
 • närvarande present
 • rubb och stubb top and tail
 • förräderi, svek betrayal
 • graviditet pregnancy
 • äktenskaplig marital
 • otrohet infidelity
 • självmord suicide
 • brodera ut embroider
 • saklig, objektiv factual
 • högtidlig, allvarlig solemn
 • smutsig sordid
 • förkrossa, tynga ner overwhelm
 • van vid accustomed to
 • trots despite
 • överge abandon
 • belamra, beströ litter
 • utrusta equip
 • trots det, iaf nevertheless
 • stöta ut expel
 • falsk, vilseledande deceptive
 • komma ut emerge
 • sammanträffande coincidence
 • hela entire
 • stendöd as dead as a doornail
 • förstärka reinforce
 • tacksamhet gratitude
 • blixtnedslag bolt of lightning
 • reta, irritera annoy
 • broms brake
 • omedveten, glömsk oblivious
 • mjäll dandruff
 • före detta former
 • anmärka remark
 • skvaller gossip
 • ökänd notorious
 • helt enkelt simply
 • tillräckligt sufficient
 • ansvarig responsible
 • utseende appearance
 • välvårdad well-groomed
 • uppenbarligen obviously
 • varken... eller neither
 • ha för avsikt att intend to
 • medveten om aware of
 • tolka interpret
 • ske occur
 • medvetenhet awareness
 • beteende, utförande behaviour
 • vidga extend
 • begrepp concept
 • omfamna embrace
 • budskap message
 • reaktion response
 • tålmodig patient
 • nyligen recently

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/80-glosor-9-10.7627665.html

Dela