80 glosor 3

Övningen är skapad 2017-04-01 av karingotenfelt. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • midja waist
 • veck fold
 • föreskriven prescribed
 • smeknamn nickname
 • ända, bakdel behind
 • banka pound
 • korn grain
 • stock, vedpinne log
 • mjöl flour
 • vispa beat
 • jämn smooth
 • nog, riklig plenty
 • smet batter
 • bucklig dented
 • plåt tin
 • rycka till jerk up
 • föreställning concept
 • välsignelse blessing
 • stoppa (i sig) shove
 • anständig, korrekt proper
 • motgift antidote
 • spåra upp track down
 • bebott av populated by
 • vift, passla swish
 • skynda iväg speed away
 • böjlig pliable
 • snärta med flick
 • delad forked
 • solnedgång sundown
 • örtkryddor herbs
 • helst preferably
 • gräslök chives
 • inälvor entrails
 • kasta bort discard
 • hacka chop
 • sparris asparagus
 • konstbevattning irrigation
 • spräckt, spänd stretched
 • djurhud hide
 • ruttig checked
 • kock chef
 • by village
 • fickpengar pocket-money
 • försova sig oversleep
 • slang hose
 • urval selection
 • njutning pleasure
 • skorsten chimney
 • befordrad promoted
 • tålmodig patient
 • ansvarig för in charge of
 • uppskatta appreciate
 • lättnad relief
 • konst art
 • lera mud
 • underskatta underrate
 • flottig greasy
 • rymlig spacious
 • storköp cash and carry
 • jämra sig moan
 • stå över pass
 • skiva slice
 • viskning whisper
 • sticka, stöta jab
 • bråka/inte hassle
 • mani; i ropet craze
 • tillgång asset
 • härlig, vacker gorgeous
 • fantastisk amazing
 • årlig annual
 • gravid pregnant
 • fototillfällen photo shoots
 • stöta, knuffa poke
 • förhållande ratio
 • ynklig pathetic
 • giftig poisonous
 • tydlig, utmärkande distinctive
 • tjocklek thickness
 • knuffa med armbågen nudge
 • luftig airy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/80-glosor-3.7248832.html

Dela